Affiliate

Kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết hay còn gọi là Kiếm tiền Affiliate marketing

Affiliate Marketing là một hình thức kinh doanh online gần giống với mô hình cộng tác viên, thông qua một nền tảng Affiliate Network, bạn sẽ quảng bá bán hàng cho nhà sản xuất và nhận một phần hoa hồng từ giá của sản phẩm đó.

- Advertisement -

Bài viết phổ biến

Bài mới nhất